Privacyverklaring

 

Eurotaal.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eurotaal.com is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51822792,

 

Contactgegevens:

Barbarakruid 8

3824 NG Amersfoort

Tel: 06 – 3033 1315

e-mail: www.eurotaal.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eurotaal.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij websitebezoek:

  1. Gegevens over uw activiteiten op onze website
  2. apparaat type

Bij insturen van het contactformulier en overige contacten:

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het per telefoon of e-mail verstrekken van informatie over onze producten en diensten of wijzigingen daarin.

·       Het bij u af (laten) leveren van goederen en diensten.

·       Het verzenden van facturen en het afhandelen van betalingen.

·       Het verzenden van onze nieuwsbrief. Uiteraard hebt u in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om u af te melden.

·       Eurotaal.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

·       Eurotaal.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en ons aanbod te verbeteren.

 

De grondslag voor deze doelen is: “Uitvoering van de overeenkomst”. Voor de mogelijkheid tot afmelding voor de nieuwsbrief geldt als grondslag: Toestemming” voor overige geïnteresseerden.

Verantwoordelijkheid voor verwerking van persoonsgegevens

Voor het aanbieden en distribueren van onze cursussen en (digitale) leermiddelen maken wij gebruik van de diensten van derden. Het gaat hierbij om producten van diverse uitgeverijen, om onze website, gehost door Jimdo en om een E-learning authoring tool en digitale opslagruimte van Ispring Solutions, gevestigd in de V.S.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eurotaal.com verzamelt geen gegevens die kunnen worden aangemerkt als bijzonder of gevoelig. Wij zamelen geen gegevens in van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eurotaal.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eurotaal.com) tussen zit.

 

Cookies en tracking

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eurotaal.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens tot uiterlijk 7 jaar na factuurdatum of zolang de wet ons verplicht. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eurotaal.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurotaal.com en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurotaal.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eurotaal.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eurotaal.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2022